Γλώσσες Προγραμματισμού

 1. Ποιος είναι ο ρόλος των γλωσσών προγραμματισμού;
Πρόβλημα --> Αλγόριθμος --> Πρόγραμμα
2. Ποιες είναι οι γενιές των γλωσσών προγραμματισμού;
    (ιστοσελίδα στο: http://en.wikibooks.org/wiki/A-level_Computing/..)
3. Ποιες γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούνται σήμερα;

4. Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά των Γλωσσών Προγραμματισμού;
    (στο σχολικό βιβλίο Κεφ. 1.5)
5. Ποια είναι η εξέλιξη των Περιβαλλόντων Προγραμματισμού;
6. Τι είναι το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον; Ποια εργαλεία χρησιμοποιεί;
    (στο σχολικό βιβλίο Κεφ. 1.5)    
7. Τι είναι οι Μεταγλωτιστές & οι Διερμηνείς; Ποιες είναι οι διαφορές τους;
8. Ποιος είναι ο κύκλος ζωής ενός προγράμματος;
9. Τι είναι τα Λογικά & τα Συντακτικά λάθη σε ένα πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε στο Διαδίκτυο
Συλλογή από Γλώσσες Προγραμματισμού onlineAcademy of Code,
Στη γλώσσα Basichttp://www.runbasic.com
Στη γλώσσα Pythonhttp://pythontutor.com/
Δημιουργία Εκτελέσιμου (*.exe) αρχείου σε Basic, Pascal, Java, Fortran, C/C++ http://www.onlinecompiler.net/

Βιβλία στο Διαδίκτυο για όλες τις γλώσσες προγραμματισμού
https://github.com/EbookFoundation/free-programming-books/blob/master/free-programming-books.md

Μάθε για την ώρα του κώδικα και προγραμμάτισε παίζοντας
Αυτοαξιολόγηση
 1. 10 ερωτήσεις Στη Θεωρία των Αλγορίθμων και του Προγραμματισμού
 2. Παίξτε στο Quiz με τις 20 ερωτήσεις και μάθετε περισσότερα.. (από τον κ. Αθανάσιο Ι. Τσαγκατάκη, καθηγητή στο 2ο Γυμνάσιο Ζεφυρείου)

Η έννοια του προβλήματος

Επιλύοντας ένα πρόβλημα με υπολογιστή ...

... πρέπει να ξεκινήσουμε από το ...χαρτί.
Διαβάζω, κατανοώ, σκέφτομαι, σχεδιάζω τη λύση,... 
Λέξεις κλειδιά
Κατανόηση Προβλήματος,              
Πρόβλημα,
Δεδομένα Προβλήματος, 
Ζητούμενα. 

 • Τι είναι πρόβλημα;
  Γενικότερα, ως πρόβλημα θεωρούμε κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση, κάθε κατάσταση που μας απασχολεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί.
 • Ορισμένα προβλήματα..
  > Ένας εργάτης χτίζει 1 μέτρο τοίχο σε 2 ώρες. Σε πόσο χρόνο θα έχει ολοκληρώσει το χτίσιμο 11 μέτρων, αν δουλέψει μόνος του;
  > Πώς να οργανώσουμε μία εκδρομή
  > Η ρύπανση της ατμόσφαιρας
  > Η ακριβής πρόβλεψη των σεισμών
  > Το ταξίδι στο παρελθόν.
 • Απλά και Σύνθετα προβλήματα.
 • Άλλες κατηγορίες προβλημάτων.
 • Ποιες ενέργειες κάνουμε συνήθως για να λύσουμε ένα πρόβλημα;
  Διαβάζω το πρόβλημα, το Κατανοώ, Βρίσκω τα δεδομένα και τα ζητούμενα, Βρίσκω ποιο είναι το περιβάλλον του προβλήματος δηλαδή ο χώρος μέσα στον οποίο πρέπει να βρω τη λύση, το Επιλύω και κάνω Επαλήθευση του αποτελέσματος που βρήκα.
 • Τι είναι το "περιβάλλον" ενός προβλήματος; Ένα παράδειγμα.
  Π.χ. η αφαίρεση 3 - 9 δίνει αποτέλεσμα στο σύνολο των ακεραίων αριθμών (3-9= -6) αλλά όχι στο σύνολο των φυσικών αριθμών (0, 1, 2, 3, ...).
 • Αναλύστε το πρόβλημα "Οργανώνω μια εκπαιδευτική εκδρομή" σε απλούστερα προβλήματα. 
 • Προσπαθήστε να γράψετε σαφείς και ακριβείς οδηγίες, για να παρασκευάσει κάποιος ένα ποτήρι φρέσκο χυμό πορτοκαλιού. 

Στο βιβλίο σας: οι σελίδες 176 - 178,
Το μάθημα στο διαδραστικό βιβλίο: πατήστε ΕΔΩ.

Άσκηση 3η
 ΕΔΩ είναι ένας εννοιολογικός χάρτης του μαθήματος. Αντιγράψτε και συμπληρώστε στο τετράδιο σας το χάρτη της σελίδας 1.