Γλώσσες Προγραμματισμού

  1. Ποιος είναι ο ρόλος των γλωσσών προγραμματισμού;
Πρόβλημα --> Αλγόριθμος --> Πρόγραμμα
2. Ποιες είναι οι γενιές των γλωσσών προγραμματισμού;
    (ιστοσελίδα στο: http://en.wikibooks.org/wiki/A-level_Computing/..)
3. Ποιες γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούνται σήμερα;

4. Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά των Γλωσσών Προγραμματισμού;
    (στο σχολικό βιβλίο Κεφ. 1.5)
5. Ποια είναι η εξέλιξη των Περιβαλλόντων Προγραμματισμού;
6. Τι είναι το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον; Ποια εργαλεία χρησιμοποιεί;
    (στο σχολικό βιβλίο Κεφ. 1.5)    
7. Τι είναι οι Μεταγλωτιστές & οι Διερμηνείς; Ποιες είναι οι διαφορές τους;
8. Ποιος είναι ο κύκλος ζωής ενός προγράμματος;
9. Τι είναι τα Λογικά & τα Συντακτικά λάθη σε ένα πρόγραμμα;

Προγραμμάτισε στο Διαδίκτυο
Συλλογή από Γλώσσες Προγραμματισμού onlineAcademy of Code,
Στη γλώσσα Basichttp://www.runbasic.com
Στη γλώσσα Pythonhttp://pythontutor.com/
Δημιουργία Εκτελέσιμου (*.exe) αρχείου σε Basic, Pascal, Java, Fortran, C/C++ http://www.onlinecompiler.net/

Βιβλία στο Διαδίκτυο για όλες τις γλώσσες προγραμματισμού
https://github.com/EbookFoundation/free-programming-books/blob/master/free-programming-books.md

Μάθε για την ώρα του κώδικα και προγραμμάτισε παίζοντας
Αυτοαξιολόγηση
  1. 10 ερωτήσεις Στη Θεωρία των Αλγορίθμων και του Προγραμματισμού
  2. Παίξτε στο Quiz με τις 20 ερωτήσεις και μάθετε περισσότερα.. (από τον κ. Αθανάσιο Ι. Τσαγκατάκη, καθηγητή στο 2ο Γυμνάσιο Ζεφυρείου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου